Budżet partycypacyjny Torunia 2018
GŁOSOWANIE - WAŻNE INFORMACJE

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 3 zadania z listy, poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie "Wybór". Przed dokonaniem wyboru projektów należy wpisać do formularza swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL (w celu weryfikacji głosu), zaznaczyć jedną z opcji dotyczących zameldowania w Toruniu, a także potwierdzić zawarte na karcie oświadczenie.

WAŻNE!
W czasie głosowania konieczne jest podanie numeru Twojego telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany jednorazowy kod potwierdzający głosowanie. Kod otrzymasz SMS-em pod koniec głosowania, a następnie będziesz go musiał niezwłocznie wpisać w pole formularza wskazane przez system. Liczba kodów, które mogą być wysłane na jeden numer telefonu jest ograniczona. Nie można oddać głosu bez wprowadzenia kodu potwierdzającego. Nie pomyl się przy podawaniu numeru swojego telefonu!


Pamiętaj, że głosując przez Internet musisz mieć przy sobie telefon komórkowy, na który przyślemy Ci kod potwierdzający.


Zasady głosowania:

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

Rodzaj głosowania - na zadania ogólnomiejskie albo lokalne - wybiera się w kolejnych krokach podpowiadanych przez system. Można najpierw zagłosować na zadania ogólnomiejskie, a potem na lokalne albo na odwrót. Można też wziąć udział tylko w jednym rodzaju głosowania.

Ostatnim krokiem głosowania internetowego jest wprowadzenie kodu potwierdzającego. Po podaniu i zatwierdzeniu kodu nie będzie już można wrócić ponownie do głosowania.